Mitä lasten fysioterapia on?

Lasten fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja toimintakykyä eri ikäkausina ICF-mallin mukaisesti. Fysioterapeutin tulee ymmärtää lapsen tavanomaisen kehityksen kulku, jotta hän pystyy tunnistamaan...