Etusivu » Ajankohtaista » Mitä lasten fysioterapia on?

Mitä lasten fysioterapia on?

Lasten fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja toimintakykyä eri ikäkausina ICF-mallin mukaisesti. Fysioterapeutin tulee ymmärtää lapsen tavanomaisen kehityksen kulku, jotta hän pystyy tunnistamaan lapsen liikkumisen ja toimintakyvyn kehittymistä edistävät, estävät ja vaarantavat tekijät sekä arvioimaan niiden vaikutuksia lapsen elämään. Terapeutin tulee olla ajan tasalla apuvälineiden ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien mahdollisuuksista tukea lapsen toimintakykyä ja osallistumista.

Kenelle?

Lasten fysioterapeutin asiakkaat ovat tyypillisesti 0-16-vuotiaita. Lasten fysioterapeutin toiminta-alue on laaja-alainen ja lasten fysioterapeutti voi toimia lasten kanssa monilla eri erikoisaloilla oman kokemuksen ja lisäkoulutusten mukaisesti.

Lasten fysioterapiassa korostuu yhteistyön merkitys

Fysioterapeutti ottaa huomioon lapsen toimintaympäristön ja perheen voimavarat sekä ohjaa tarvittaessa muita perheenjäseniä ja lapsen kanssa toimivia henkilöitä tukemaan lapsen kehitystä ja osallisuutta. Yhteistyö toteutuu usein erilaisten ammattilaisten, kuten terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja koulutoimen, välillä. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä lapsen, perheen ja lähiympäristön kanssa.

Tavoitteena lapsen aktiivinen toimijuus

Fysioterapiassa tuetaan lasta oppimaan uusia tai menetettyjä taitoja ja käyttämään niitä hänelle merkityksellisissä toiminnoissa ja tilanteissa. Tavoitteena on, että lapsi voisi osallistua mahdollisimman itsenäisesti häntä koskeviin valintoihin ja toimintoihin omalla yksilöllisellä tavallaan. Fysioterapia on lapsilähtöistä ja lapsen oikeudet, tarpeet sekä kiinnostuksen kohteet ohjaavat terapiaprosessin kulkua. Fysioterapeutti tukee lapsen osallistumista harrastustoimintaan sekä tuntee soveltavan liikunnan mahdollisuuksia.

Visio

Olemme toisillemme tärkeitä ja arvokkaita kollekoita, yhdessä jaamme työn ilon ja intohimon.

Missio

Innostetaan lasten fysioterapeutteja ammatilliseen kehitykseen ja verkostoitumiseen.

Arvot

Asiantuntijuus, laatu, sitoutuminen, aitous, tasa-arvo.

© 2021 Lasten Fysioterapia ry